Tulsi Mata Aarti

Shree Tulsi Mata Aarti

Tulsi ji Ki Aarti - 1

To Print Picture -- Right Click -- Print Picture...

Tulsi ji Ki Aarti

Tulsi ji Ki Aarti - English text

Tulsi Maharani Namo-Namo, Hari ki Patrani Namo-Namo.
Dhan Tulsi Puran Tap Kino, Shaligram Bani Patrani.
Jake Patra Manjar Komal, Shreepati Kamal Charan Laptani.
Dhoop-Deep-Navaidya Aarti, Pusphpan ki Varsha Barsani.
Chappan Bhog Chatisau Vyanjan, Bin Tulsi Hari Ek na Maani.
Sabhi Sakhi Maiya Tero Yash Gave, Bhaktidaan Deejay Maharani.
Namo-Namo Tulsi Maharani, Namo-Namo Tulsi Maharani.

Tulsi ji Ki Aarti - 2

Tulsi ji Ki Aarti

Tulsi ji Ki Aarti - English text

Jai Jai Tulsi Mata, Sab Jag Ki Sukh Daata
Jai Jai Tulsi Mata.

Sab Yugon Ke Upar, Sab Logon Ke Upar Ruj Se Raksha Karke Bhav Trata
Jai Jai Tulsi Mata..

Batu Putri He Shyama, Sur Bali Hai Graamya
Vishnu Priye Jo Tumko Seve, So Nar Tar Jaata
Jai Jai Tulsi Mata..

Hari Ke Sheesh Viraajat, Tribhuvan Se Ho Vandit
Patit Jano Ki Taarini Vikhyata
Jai Jai Tulsi Mata..

Lekar Janam Vijan Mein, Aayi Divya Bhavan Me
Maanavlok Tumhi Se Sukh Sampati Paata
Jai Jai Tulsi Mata..

Hari Ko Tum Ati Pyaari Shyaam Varan Kumari
Prem Ajab Hai Unka Tumse Kaisa Naata
Jai Jai Tulsi Mata..

Welcome !

Kathas Aarti Mantra Shaloka Pooja Chalisa Bhajan