Shree Shiva Rudraashtak Stotram"
श्री रूद्राष्टक स्तोत्रम्

Shiv Rudraashtak Stotram

Namaamee Shameeshaan Nirvaanroopam,
Vibhun vyaapkam brahm veydaswaroopam.
Nijam-nirgunam Nirvikalpam Nireeham,
Chidaakaashamaakaasanvaasham bhajeham II1II
 Niraakaaram ounkaarmoonlam Tureeyam,
Giraa jyaan goteetameesham Gireesham.
Karaal mahaakaal kaalam kripaalam,
Gunaagaar sansaar paaram nato-a-ham II2II
 Tushaaraadri Sankaash Gauram Gambheeram,
Manobhoot koti prabhaa shree shareeram.
Sphuranmauli kallolinee chaaru gangaa,
Lasad bhaal baaleyndu kanthey Bhujangaa. II3II
Chalatkundlam suubhra neytram vishaalam,
Prasannaanam Neelakantham dayaalam.
Mrigaadheesh charmaambaram mundamaalam.
Priyam shankaram sarvanaatham bhajaami II4II
 Prachandam prakastham pragalbham pareysham.
Akhandam ajam bhaanu koti prakaasham,
Trishoolam Nirmoolam Shoolapaanim.
Bhajeya-ham bhavaaneepati bhaava-gamyam. II5II  
Kalaateet Kalyaan Kalpaantkaaree.
Sadaa Satchid-aa nand Dataa puraaree,
Chindanand Sandoh Mohaapahaari,
Praseed: Praseed: Prabho man-mathaaree II6II
Na-yaavad umaanaath paadaar vindam.
Bhajanteeha parey vaa na raanaam,
Nataa vatsukham shaanti-santaap-naasham.
Praseed: prabho sarvbhootaadi vaasam II7II
Na Jaanaami Yogam Japam Naiv Poojaam.
Nato a-ham saddaa sarvadaa shambhu tubhyam,
Jaraa Janm Du: Khaough taatapya-maanam.
Prabho paahi Aapannmaameesh shambho II8II  
Rudraastak Midam Proktam.
Vipreyn haratoshyey,
Yey pathanti paraa bhaktayaa.
Teyshaam Shambhu Praseedati.