An ultimate Indian resource
Web  Site 
Indian Shopping Central 
II Sankat Mochan Hanuman Aashtak II
संकट मोचन हनुमानाष्टक

 

Sankat Mochan Hanuman Aashtak


 

Baala samai ravi bhaksha liyo, Taba teenahu loka bhayo andhiyaaro
Taahi so traasa bhayo jaga-ko, Yaha sankata kaahu so jaata na taaro
Dewan-aani kari binatee, Taba chaari diyo ravi kashta niwaaro
Ko nahi jaanata hai jaga may, kapi sankat mochan naam tihaaro

Baali ki traasa kapeesa basai giri jaata mahaa prabhu pantha nihaaro
Chownkee maha muni sraapa diyo, taba chaahiyay kowna bichaar bichaaro
Lai dwija roopa liwaaya mahaa, prabhu so tuma daasa kay shoka niwaaro
Ko nahi jaanata hai jaga may kapi sankat mochan naam tihaaro

Angad kay sanga layna gayay, siya khoja kapisha yaha baina uchaaro
Jeewata-na bachihow hum-so, jubina sudhi laayi-ihaa paga dhaaro
Hayri thaki tatta sindhu sabai, taba laayi siyaa sudhi praana ubaaro
Ko nahi jaanata hai jaga may kapi sankat mochan naam tihaaro

Rawana traasa-dayi siya ko, saba raakshashi so kahi shoka nivaaro
Taahi samaya hanumana mahaa prabhu, jaaya mahaaraj nicharamaaro
Chaahita-siya ashoka so-aagi, soo-dai prabhu mudrika soka niwaaro
Ko nahi jaanata hai jaga may kapi sankat mochan naam tihaaro

Baanlagyo ura Laksmana kay, taba praana tajay suta rawana maaro
Lai-graha vaidya sushen sameta, tabahi giri drona su beera ubaaro
Aani sanjeewana haatha dayay, taba lakshkmana kay tuma praana ubaaro
Ko nahi jaanata hai jaga may kapi sankat mochan naam tihaaro

Rawana juddha ajaana kiyo, taba naaga ki phaasa sabai sira daaro
Sri Raghunatha sameta sabai, dala-moha bhayo yaha sankat bhaaro
Aani khagesha tabai hanumana-ju, bandhana kaati sutraasa niwaaro
Ko nahi jaanata hai jaga may kapi sankat mochan naam tihaaro

Bandhu sameta jabai–ahirawana, lay raghunatha pataala sidhaaro
Devihi puji bhali vidhi, so-bali daywu sabai mili mantra vichaaro
Jaayi sahaayi bhayo tabahi, ahi-rawana sainya samet sanghaaro
Ko nahi jaanata hai jaga may kapi sankat mochan naam tihaaro

Kaaja kiyay bara daywana kay, tuma beera mahaa prabhu dekhi bichaaro
Kowna so sankata mora gariba, ko-jo tuuma so nahin jaata hai taaro
Baygi haro hanumana maha prabhu, so-kachu sankat hoya hamaaro
Ko nahi jaanata hai jaga may kapi sankat mochan naam tihaaro


Doha:
Laal Deha Laalee Lasay, Aru Dhari Laala Langoora I
Bajra Deha Daanawa Dalana, Jai Jai Jai kapi Soora II


 India and Astrology Related Stuff - Books CD DVD Articles

Mantras for Abundance: Sacred Chants to Attract Health, Love, and Fulfillment into Your Life
India Unbound: The Social and Economic Revolution from Independence to the Global Information Age
India - Culture Smart!: a quick guide to customs and etiquette (Culture Smart!)
Light on Life: An Introduction to the Astrology of India
Nakshatras in your personal life and for society
Elements of Vedic Astrology (2 Volume Set)
Yogas in Astrology. A must for all students of Vedic astrology.
A Textbook of Varshaphala: Vedic Astrology Technique of Annual Horoscopy
Light on Relationships: The Synatry of Indian Astrology
The Greatness of Saturn: A Therapeutic Myth
How to Practice Vedic Astrology: A Beginner's Guide to Casting Your Horoscope and Predicting Your Future
A Thousand Suns: Designing Your Future with Vedic Astrology
The Key of Life: Astrology of the Lunar Nodes

 

About Site Contact us/Feedback Disclaimer Site Map

Copyright © 2005-2015 Indif.com All rights reserved throughout the World
Any unauthorized duplication of this site is strictly
prohibited and liable to prosecution.
Site maintained and designed by Indif Technologies Inc.
This site is best viewed in Internet Explorer