Shree Saraswati Mata Aarti - 2

Shree Saraswati Mata Aarti

Click Here for Saraswati Mata Aarti - 1

Saraswati Aarti - 2

To Print Picture -- Right Click -- Print Picture...

Saraswati Aarti

Saraswati Aarti - English text

Aarti karu Saraswati matu,
Hamari ho bhav bhay hari ho.
Hans wahanpadmasan tera,
Subh vastra anupam hai tera.
Ravan ka maan kaise phera,
Var mangat ban gaya sebera.
Yeh sab kripa tehari ho,
Upkari ho matu hamari ho.
Tamogyan nashak tum ravi ho,
Hum ambujan vikas karti ho.
Bahukukan bachal karti ho,
Matu hamari ho.
Tumhari kripa gannayak,
Layak Vishnu bhay jag kay palak.
Amba kahi shristi he karan,
Bhay sambhu sansar he ghalak bando aadi.
Bhavani jag, sukhkari ho, matu hamri ho.
Sadbuddhi vidhyabal mohi deejay,
Tum aggyan hatta rakh leejay.
Janambhoomi hit arpan keejay,
karmveer bhasmahi kar deejay.
Asi vinay hamri, bhavbhayhari ho,
matu hamri ho.