Gandhi, The father of the nation
गाँधी, राष्ट्र पिता

To Print right click on the picture and click Print Picture

Gandhi, गाँधी - Hindi Poem

Sachhai ka lekhar shastra
Aur Ahimsa ka lekhar astra
Toone apna desh bachaya
Gaurom ko tha door bhagaya
Dushmen se bhi pyaar kiya
Manav par upakar kiya
Gandhi karthe tuje naman
Tuje chadathe phool suman

Welcome !

Kathas Aarti Mantra Shaloka Pooja Chalisa Bhajan