108 Names of Lord Hanuman- Page 2

of Lord Hanuman by Indif.com

 श्री हनुमान नामावलिः - पृष्ट 2

 

S No.   Hindi English
41. ॐ भर-गायय नम: Om Bhar-Gaayay Namaha
42. ॐ राम-आयय नम: Om Raam-Aayay Namaha
43. ॐ रव-वयय नम: Om Rav-Vayay Namaha
44. ॐ विस्वा हराया नम: Om Visva Haraaya Namaha
45. ॐ विश-वाया नम: Om Vish-Vaaya Namaha
46. ॐ विश्वा सेवयाय नम: Om Vishva Sevayaay Namaha
47. ॐ विश्वा-आत्मनाय नम: Om Vishva-Aatmanaay Namaha
48 ॐ विशा-दायय नम: Om Visha-Daayay Namaha
49. ॐ विश्वा-कार-आयय नम: Om Vishva-Kaar-aayay Namaha
50. ॐ राम-भक्तायय नम:

Om Raam-Bhaktaayay Namaha

51. ॐ विश्वा-मुर्तया नम: Om Vishva-Murtaaya Namaha
52. ॐ विश्वम भरायाय नम: Om Vishvam Bharaayay Namaha
53. ॐ प्रकृति स्थिराया नम: Om Prakriti-Sthiraaya Namaha
54. ॐ काल्या-नायाय नम: Om Kalyaa-Naayay Namaha
55. ॐ विश्व-चेशा-लायाय नमह

Om Vishva-Chesha-Laayay Namaha

56. ॐ अवया-ग्रायाय नम: Om Avaya-Graayay Namaha
57. ॐ अंजनि-सुनवय नम: Om Anjani-Sunavay Namaha
58. ॐ अजायय नम: Om Ajaayay Namaha
59. ॐ सख्यय नम: Om Sakhyay Namaha
60. ॐ तत्वगम-यायय नम: Om Tatvagam-Yaayay Namaha
61. ॐ वनय-चरायय नम: Om Vanay-Charaayay Namaha
62. ॐ युनय नम: Om Yunay Namaha
63. ॐ वृद- ध्यायाय नम: Om Vrid-Dhyayay Namaha
64. ॐ बालायय नम: Om Baalaayay NamahaBaa
65 ॐ तत्वायय नम: Om Tatvaayay Namaha
66. ॐ ज्येश-तायय नम: Om Jyesh-Taayay Namaha
67. ॐ विद्यायय नम: Om Vidyaayay Namaha
68. ॐ कपिश-शेस्त्रय नमह Om Kapish-Shestray Namaha
69. ॐ प्लवंग-गमयय नम: Om Plavang-Gamayay Namaha
70 ॐ काला-धरायय नम: Om Kalaa-Dharaayay Namaha
71. ॐ विश्व-ध्ययायय नम: Om Vishvaa-Dhyayaayay Namaha
72. ॐ विश्व-गम्यायय नम: Om Vishvaa-Gamyaayay Namaha
73. ॐ ग्राम स्वंतायय नम:

Om Graama Swantaayay Namaha

74. ॐ अमा-लायय नम: Om Ama-Laayay Namaha
75. ॐ व्यापा-कायय नम: Om Vyaapa-Kaayay Namaha
76.  ॐ प्रान-वायय नम: Om Praana-Vaayay Namaha
77. ॐ ओमकार -जम्यायय नम: Om Omkar-Jamyaayay Namaha
78. ॐ सत्यायय नम: Om Satyaayay Namaha
79. ॐ अव्याया नमह Om Avyaaya Namaha
80. ॐ तपा-सय नम: Om Tapa-say Namaha

Welcome !

Kathas Aarti Mantra Shaloka Pooja Chalisa Bhajan