108 Names of Lord Hanuman

of Lord Hanuman by Indif.com

 श्री हनुमान नामावलिः - पृष्ट 1

 

S No.   Hindi English
1. ॐ हनुमतय नम:

Om Hanumatay Namaha

2. ॐ श्री प्रदायय नम: Om Shree Pradaayay Namaha
3. ॐ वायापुत्राय नम: Om Vaaya Putraaya Namaha
4. ॐ रुद्रायय नम: Om Rudraayay Namaha
5.  ॐ अना-गायाय नम: Om Ana-Gaayay Namaha
6. ॐ अजा-रायाय नम: Om Aja-Raayay Namaha
7. ॐ अमृत-यवाय नम: Om Amrit-Yavay Namaha
8. ॐ मारुतात-मजायाय नम: Om Maarutaat-Majaayay Namaha
9. ॐ वीरा-वीरायाय नम:

Om Vira-Viraayay Namaha

10. ॐ ग्राम-वासायाय नम: Om Grama-VaaSaayay Namaha
11. ॐ जनश-रदायाय नम:

Om Janash-Radaayay Namaha

12. ॐ धना-दायाय नमह Om Dhana-Daayay Namaha
13. ॐ अका-यायाय नम: Om Akaa-YaaYay Namaha
14. ॐ वीरायाय नम: Om Virayay Namaha
15. ॐ निधि-पतयय नम: Om Nidhi-Patayay Namaha
16. ॐ मुनयाय नम: Om Munayay Namaha
17. ॐ वाग-मिनय नमह Om Vaag-Minay Namaha
18. ॐ पिंगाक-शायाय नम: Om Pingaak-Shaayay Namaha
19. ॐ वरा-दायाय नम: Om Vara-Daayay Namaha
20. ॐ सीता शोक-विनाशा-नायाय नम: Om Sita Shoka-Vinaasha-Naayay Namaha
21. ॐ रक्त वाससय नम: Om Rakta Vaasasay Namaha
22. ॐ शिवायय नम: Om Hanumanayay Namaha
23. ॐ शर-वायय नम: Om Shar-Vaayay Namaha
24. ॐ परायय नम: Om Paraayay Namaha
25. ॐ अव्यक-तायाय नम: Om Avyak-Taayay Namaha
26. ॐ व्यक्त-अव्यक-तयय नम: Om Vyakta-Avyak-Tayay Namaha
27. ॐ रसा-धरायय नम: Om Rasaa-DhaRaayay Namaha
28. ॐ पिंग-केशायय नम: Om Ping-Keshaayay Namaha
29. ॐ पिंगा-रोमनाय नम: Om Pinga-Romanay Namaha
30. ॐ श्रुति-गम्यायय नम: Om Shruti-Gamyaayay Namaha
31. ॐ सना-तनाया नम:

Om Sana-Tanaaya Namaha

32. ॐ अना-दायाय नम: Om Anaa-Daayay Namaha
33. ॐ भगवतय नम: Om Bhagawatay Namaha
34.  ॐ देवायय नम: Om Devaayay Namaha
35. ॐ विश्वा-हय्तवय नम: Om Vishwa-Haytavay Namaha
36. ॐ निरा-श्रा-यायय नमह Om Niraa-Shra-yaayay Namaha
37. ॐ आरोग्या-कर्त्रय नम: Om Aarogya-Kartray Namaha
38. ॐ विश-वेश-आयय नम: Om Vish-Vesh-aayay Namaha
39. ॐ विश्वा-नायक-आयय नम: Om Vishva-Naayak-aayay Namaha
40. ॐ हरिश-वरायय नम: Om Harish-Waraayay Namaha

Welcome !

Kathas Aarti Mantra Shaloka Pooja Chalisa Bhajan