Shree Gayatri Mata Aarti

Shree Gayatri Mata Aarti

To Print Picture -- Right Click -- Print Picture...

Gayatri Aarti

Gayatri Aarti - English text

Aarti shri Gayatri ji ki
Gyan ko dip aur shraddha ki bati
So bhakti hi purti karai jahan ghiki, aarti...

Manas ki shuchi thal ke upar,
Devi ki joti jagai jahniki, aarti...

Shudhi manorath ke jahan ghanta
Bajai karain asahu hi ki, aarti...

Jake samaksh hamen tihun lok kai,
Gaddi milai tabahu lagai phiki. aarti...

Sankat avai na pas kabau tinhen,
Sampada aur sukh ki banai, Iiki, aarti...

Aarti prem son nem son kari,
Dhyavahin murti Brahma lali ki . aarti...